Waarom naar de logopedist?

U kunt bij de logopedist terecht als u problemen heeft op het gebied van:

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of via de email aanmelden. Er zijn een beperkt aantal plekken vrij. Een afspraak is gemakkelijker te maken onder schooltijd dan buiten schooltijd. Wij willen u adviseren dit vooraf te overleggen met de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie. Deze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur op 070-4274449 of per mail info@logopediebomenbuurt.nl.

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts of specialist.

Uw verwijzing moet voldoen aan enkele voorwaarden, check deze voor u uw eerste afspraak heeft. Mocht dit niet in orde zijn, kunt u contact opnemen met de arts/specialist die u verwezen heeft. Uniformering eisen aan de verwijzing
 Per 1 januari 2017 bevat de verwijzing naar een paramedicus de volgende gegevens:

  • gegevens patiënt: naam, BSN en geboortedatum;
  • gegevens verwijzer: naam, AGB-code en handtekening;
  • verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing;
  • 
overige gegevens: soort zorg, bijvoorbeeld logopedie (of specialisatie, indien
   van toepassing, bijvoorbeeld afasietherapie)
  • de verwijzing mag niet ouder dan 2 maanden zijn bij aanvang van de therapie.

Verzekering

De meeste verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen geheel of gedeeltelijk, maar wij hebben niet met alle verzekeraars een contract. U kunt hier meer informatie vinden over de vergoedingen en de tarieven van logopedie. Voor volwassenen geldt het eigen risico. In uw polis vindt u de voorwaarden. 

Eigen Risico

De kosten die u maakt voor logopedie vallen onder het eigen risico, wat inhoudt dat u de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als u voor een lagere verzekeringspremie uw eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro.

Voor kinderen geldt geen eigen risico. De logopedische behandeling voor kinderen wordt daarom 100% vergoed vanuit de basisverzekering, mits wij een contract hebben afgesloten met de verzekeraar.

BSN

Vanaf 1 juni 2009 is de logopedist verplicht om het BSN in haar administratie op te nemen. Neemt u bij de eerste afspraak (ook voor uw kind) een geldig identiteitsbewijs mee waar het BSN in vermeld staat.

Behandeling

Een behandeling duurt 25 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor administratie. Over het algemeen vindt er wekelijks een behandeling plaats. Dit is afhankelijk van de klacht. De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en, indien nodig, een onderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Hier wordt ook uw huisarts van op de hoogte gebracht.

Indien de ouders van de cliënt gescheiden zijn, of er is onenigheid over de behandeling tussen de ouders/verzorgers van de cliënt onderling, is de persoon die de behandelovereenkomst getekend heeft verantwoordelijk voor (financiële) gevolgen. De behandeling zal weer kunnen worden voortgezet als er een voor alle partijen werkbare oplossing is gevonden.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyregelement van de NVLF wordt nageleefd.  Wij achten het van groot belang dat uw gegevens bij bijvoorbeeld het aanmelden door kwaadwillenden niet onderschept kunnen worden.
Onze website is om deze reden beveiligd (dit kunt u zien aan de ‘https’ of het slotje). U kunt daarom alle gevraagde gegevens op bijvoorbeeld het contactformulier veilig invoeren.
Binnen onze mogelijkheden kunnen wij u verzekeren dat uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en niet voor derden toegankelijk zijn of aan derden zullen worden verstrekt. Zie ook ons privacyreglement

Overleg

Om de logopedische behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vindt er (met uw toestemming) geregeld overleg plaats met scholen, consultatiebureaus, fysiotherapeuten, huisartsen e.d.

Afspraak annuleren

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te annuleren. Afspraken die te laat worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Diverse formulieren:

Betalingsvoorwaarden

Behandelovereenkomst NL

Behandelovereenkomst ENG

Klachtenloket

Privacyreglement