Nieuws Wachtlijstsluiting Logopedie Bomenbuurt

Beste ouder(s) en cliënten en samenwerkingspartners,

Helaas moeten wij u mededelen dat wij per direct een cliëntenstop inlassen. Onze wachtlijst bedraagt momenteel 350 personen en hiermee kunnen wij niet meer voldoen aan een vlotte plaatsing om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

Er is een groot te kort aan logopedisten in heel Nederland, dit is een bekend probleem bij de opleidingen, ons beroepsvereniging, de overheid en de zorgverzekeraars. Er staan steeds meer cliënten op wachtlijsten en de wachttijden voor een eerste behandeling nemen verder toe. Tegelijkertijd neemt het aantal aanmeldingen voor de hbo-opleiding logopedie af. Minder afgestudeerde logopedisten betekent groeiende krapte op de arbeidsmarkt”, aldus de NVLF onze beroepsvereniging. 

Bij wie kunt u uw ongenoegen kwijt over dit te kort? U kunt de zorgverzekeraars aanschrijven aangezien de taak om te zorgen voor voldoende zorgverlening bij hun ligt. 

KLIK HIER Voorbeeld tekst om aan de patiënt te geven voor een e-mail aan de zorgverzekeraar

Geachte heer, mevrouw,


Van de logopediepraktijk die ik heb benaderd, kreeg ik te horen dat ik dat er een patiëntenstop is. Er is sprake van een wachtlijst voor bestaande patiënten en daarom worden er geen nieuwe patiënten meer aangenomen. Ik heb begrepen dat dit veel vaker voorkomt, ook bij andere praktijken.

Omdat u als zorgverzekeraar een belangrijke taak hebt om te zorgen voor voldoende zorgverlening, leg ik dit signaal graag bij u neer.


Met vriendelijke groet,