Vergoeding logopedie 2023

Net als in 2021 en 2022 hebben wij voor 2023 hebben wij geen contract afgesloten met CZ, Eno en ONVZ. Heeft u bij een van deze partijen een polis afgesloten of overweegt u naar een van hen over te stappen, dan heeft dit voor u gevolgen. 

  • Bij CZ horen: CZ hoofdconcern, CZ direct, Just, IZZ, Nationale Nederlanden en Ohra. 
  • Bij Eno horen: Salland
  • Bij ONVZ horen: ONVZ hoofdconcern, VvAA en Jaaah . 

Dit betekent dat wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten alles wordt vergoed. Bij een naturapolis zal u moeten bijbetalen.

Prijslijst logopedie per 1 januari 2023

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In dit geval dat geval declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. (Logopedie is vrijgesteld van BTW.)

Onderstaande prijzen gelden:

  • Voor verzekerden van CZ (CZ, CZ-Direct, Just, Nationale Nederlanden, Ohra, IZZ), ENO (HollandZorg, Salland, ZorgDirect) en ONVZ (ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): met deze zorgverzekeraar heeft Logopediepraktijk Bomenbuurt géén contract afgesloten voor het jaar 2023.
  • Wanneer de patiënt geen Nederlandse zorgverzekering heeft.
  • Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2023. 
  • Wanneer u een afspraak niet bent nagekomen of te laat heeft afgebeld.
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 145,50
Eenmalig onderzoek € 97,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 48,50
Individuele zitting afasie € 97,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 97,00
Telefonische zitting (max 15 min) € 25,00

Uit-Toeslag

(voor behandeling aan huis/ in een instelling, bijwonen overleg op locatie ed.)

€ 27,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 48,50
Overleg met derden (per 30 minuten) € 48,50
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 48,50

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) (80% van het normale behandeltarief)

80% van het geldende tarief

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd!

Dit kan te allen tijde telefonisch of via email.

Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd of zonder bericht niet komt op de afgesproken tijd  wordt 80% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraken (verzuimfacturen) kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Archief vergoeding

Informatie 2022 

Informatie 2021