Vergoeding logopedie 2024

Net als in voorgaande jaren hebben wij voor 2023 hebben wij geen contract afgesloten met CZ, Eno en ONVZ. Heeft u bij een van deze partijen een polis afgesloten of overweegt u naar een van hen over te stappen, dan heeft dit voor u gevolgen. 

 • Bij CZ horen: CZ hoofdconcern, CZ direct, Just, IZZ, Nationale Nederlanden en Ohra. 
 • Bij Eno horen: Salland en HollandZorg
 • Bij ONVZ horen: ONVZ hoofdconcern en VvAA. 

De inhoud van de basispolis is door de overheid vastgelegd in de zorgverzekeringswet en is dus bij álle zorgverzekeraars precies hetzelfde! Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, logopedist of apotheek.

Ook wij, als praktijk, verdiepen ons in de contracten van 2024 en bekijken bij welke zorgverzekeraars de praktijk een contract afsluit.

 Kies voor een restitutiepolis/combinatiepolis *:

 • Vrije artsenkeuze (jíj bepaalt naar welke zorgverlener je gaat)!
 • 100% vergoeding (of een groot gedeelte).
 • Soms goedkoper dan een naturapolis bij een andere verzekeraar (en bij een naturapolis géén vrije artsenkeuze en een veel lagere vergoeding bij een zorgverlener, die zélf besloten heeft om contractvrij te werken)!

Dit betekent dat wanneer u een restitutiepolis/combinatiepolis heeft afgesloten alles wordt vergoed. Bij een naturapolis zal u moeten bijbetalen.

U leest hier de uitgebreide informatie lezen over de vergoedingen voor 2024

Prijslijst logopedie per 1 januari 2024

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In dit geval dat geval declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. (Logopedie is vrijgesteld van BTW.)

Onderstaande prijzen gelden:

 • Voor verzekerden van CZ (CZ, CZ-Direct, Just, Nationale Nederlanden, Ohra, IZZ), ENO (HollandZorg, Salland, ZorgDirect) en ONVZ (ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): met deze zorgverzekeraar heeft Logopediepraktijk Bomenbuurt géén contract afgesloten voor het jaar 2024
 • Vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024.
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
 • Wanneer u een afspraak niet bent nagekomen of te laat heeft afgebeld.
  Anamnese en onderzoek na verwijzing € 148,50
  Eenmalig onderzoek € 99,00
  Individuele zitting reguliere logopedie € 49,50
  Individuele zitting afasie € 99,00
  Individuele zitting preverbale logopedie € 99,00
  Telefonische zitting  € 49,50

  Uit-Toeslag

  (voor behandeling aan huis/ in een instelling, bijwonen overleg op locatie ed.)

  € 35,00
  Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 49,50
  Overleg met derden (per 30 minuten) € 49,50
  Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 49,50

  Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

  (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) (80% van het normale behandeltarief)

  80% van het geldende tarief

  Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd!

  Dit kan te allen tijde telefonisch of via email.

  Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd of zonder bericht niet komt op de afgesproken tijd  wordt 80% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

  Niet nagekomen afspraken (verzuimfacturen) kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

  Archief vergoeding

  Informatie 2023

  Informatie 2022 

  Informatie 2021