Prijslijst logopedie per 1 januari 2022

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan   brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In dit geval dat geval declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

Vergoeding logopedie

  • Voor verzekerden van CZ (CZ, Just, Nationale Nederlanden, Ohra, IZZ), ENO (HollandZorg, Salland, ZorgDirect) en ONVZ (ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): met deze zorgverzekeraar heeft Logopediepraktijk Bomenbuurt géén contract afgesloten voor het jaar 2022.
  • Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
  • Wanneer u een afspraak niet bent nagekomen of te laat heeft afgebeld.
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 145,50
Eenmalig onderzoek € 97,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 48,50
Individuele zitting afasie € 97,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 97,00
Telefonische zitting (max 15 min) € 25,00

Uit-Toeslag

(voor behandeling aan huis/ in een instelling, bijwonen overleg op locatie ed.)

€ 27,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 48,50
Overleg met derden (per 30 minuten) € 48,50
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 48,50

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) (80% van het normale behandeltarief)

80% van het geldende tarief

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd!

Dit kan te allen tijde telefonisch of via email.

Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd of zonder bericht niet komt op de afgesproken tijd  wordt 80% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraken (verzuimfacturen) kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.