De logopedisten

Mijn naam is Deanne de Brabander. Na mijn afstuderen in juli 2008 ben ik begonnen met werken bij Logopediepraktijk Bomenbuurt. Toen in juli 2010 de mogelijkheid ontstond om deze praktijk over te nemen, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Ik heb dit lange tijd kunnen combineren met een functie als logopedist in een verpleeghuis. Hier verzorgde ik de logopedie bij cliënten met niet aangeboren hersenletsel. De praktijk bleef echter groeien en ik kon het verpleeghuis niet meer combineren met de praktijk. Sinds januari 2015 werk ik volledig voor mijzelf, Logopediepraktijk Bomenbuurt.

Ik heb bijscholingen gevolgd in niet-aangeboren hersenletsel: afasie, dysartrie, slikstoornissen en logopedie bij de ziekte van Parkinson, maar ook bijscholingen gericht op de behandeling van kinderen met fonologische stoornissen en oro-myofunctionele therapie, meertaligheid en COPD.

U kunt mij bereiken via deanne@logopediebomenbuurt.nl.

 

 

 

 
Mijn naam is Rosa Stegeman-Torrico, moeder van twee kinderen. Ik ben in 1998 afgestudeerd als logopediste aan Hogeschool Rotterdam. Ik ben vervolgens gaan werken bij Onderwijs Begeleidings Dienst Zuid-Holland Zuid. Daarna heb ik jarenlang de logopedische screening bij kleuters afgenomen, op alle basisscholen in de gemeentes Schipluiden en Den Hoorn. Daarnaast werkte ik ook in logopediepraktijken in Rotterdam, Pijnacker, Nootdorp en Zoetermeer.

Sinds het voorjaar van 2015 werk ik op dinsdag, woensdag en donderdag bij Logopediepraktijk Bomenbuurt op de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Als logopediste ben ik gespecialiseerd in de screening en behandeling van kinderen. Het werken met kinderen is altijd mijn passie geweest, het geeft mij zoveel energie en kinderen leren je anders naar de wereld te kijken. Kinderen met een andere culturele achtergrond wekken mijn speciale interesse, ik ben zelf namelijk tweetalig opgevoed. Ik heb verschillende bijscholingen gevolgd, onder andere op het gebied van taal, articulatie, slikken en meertaligheid.

Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag op de locatie Laan van Meerdervoort. U kunt mij bereiken via rosa@logopediebomenbuurt.nl.

 

Mijn naam is Lonneke Dunn. Sinds augustus 2017 werk ik bij Logopediepraktijk Bomenbuurt. In de zomer van 2014 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Utrecht. Vlak daarna ben ik aan het werk gegaan in een all-round logopediepraktijk in Den Haag, waar ik veel ervaring heb opgedaan met meertalige ouders en kinderen. Ik behandelde daar voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblematiek.

Mijn interesse ligt voornamelijk bij jonge kinderen (vanaf 2 jaar) die niet of nauwelijks spreken, stemstoornissen en articulatiestoornissen. Ook OMFT (therapie voor bijvoorbeeld afwijkend slikken) vind ik interessant; hiervoor heb ik een cursus gevolgd. In de toekomst hoop ik mij te kunnen specialiseren in stemstoornissen.

Ik werk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op de locatie Laan van Meerdervoort. U kunt mij bereiken via lonneke@logopediebomenbuurt.nl.

 

  

Mijn naam is Marleen van Kester. In de zomer van 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Hierna heb ik gewerkt bij een allround logopediepraktijk, waar ik voornamelijk kinderen zag met spraak- en taalproblematiek en afwijkende mondgewoonten. Deze logopediepraktijk was gevestigd in een multiculturele wijk, waardoor ik veel ervaring opgedaan heb met meertaligheid.

Tevens heb ik gewerkt binnen het cluster 2 onderwijs en het ZML onderwijs. Naast het geven van individuele behandelingen, heb ik hier ervaring opgedaan in het geven van groepsbehandelingen. Het werken met kinderen vind ik heerlijk, de onvoorspelbaarheid, openhartigheid en de speelse manier waarop kinderen zaken benaderen geeft mij energie.

Naast mijn ervaring met kinderen, heb ik stage-ervaring opgedaan met het behandelen van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld bij afasie, dysartrie en de ziekte van Parkinson. Deze problematiek vind ik ook ontzettend interessant.

Sinds juni 2018 werk ik bij logopediepraktijk Bomenbuurt. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. U kunt mij bereiken via marleen@logopediebomenbuurt.nl

 

Mijn naam is Céline Smit. Na vier jaar met enthousiasme logopedie gestudeerd te hebben mag ik aan de slag als logopedist. In de zomer van 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Vervolgens ben ik gaan werken bij Logopediepraktijk de Bomenbuurt.

Tijdens mijn opleiding heb ik naast vakinhoudelijke kennis ook praktijkervaring mogen opdoen d.m.v. diverse stages. Tijdens mijn stages in een allround praktijk en bij het audiologisch centrum (speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 2) heb ik met name ervaring opgedaan in diagnostiek en het behandelen van kinderen met uiteenlopende spraak- en/of taalproblematiek. Doordat ik de minor ‘Taal en Cultuur Nederlandse Gebarentaal’ heb gevolgd aan de Hogeschool Utrecht kon ik op mijn afstudeerstage ook veel ervaring opdoen in het behandelen van dove en slechthorende leerlingen.

Het behandelen van taal-, spraak- en gehoorproblematiek vind ik het meest interessant. Ook vind ik het werken met kinderen erg leuk, omdat er spelenderwijs geoefend wordt. Ik vind het mooi werk om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de communicatie en het zien van vooruitgang hierin geeft mij energie.

Ik ben werkzaam op maandag t/m vrijdag en ben via de email bereikbaar op celine@logopediebomenbuurt.nl

 

Sefkan Arslan

Mijn naam is Sefkan Arslan. In het voorjaar van 2020 heb ik mijn afstudeerstage- en onderzoek voltooid binnen Logopediepraktijk Bomenbuurt. Vervolgens ben ik gelijk met vol enthousiasme gestart als logopedist bij deze praktijk en kon ik al mijn kennis inzetten. In de afgelopen jaren heb ik voornamelijk ervaring opgedaan met meertaligheid, articulatiestoornissen en taalontwikkelingsstoornissen in diverse werkvelden zoals allround-logopediepraktijken, audiologisch centrum, regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Ik beheers verschillende talen (waaronder het Turks, Koerdisch, Arabisch en Engels) en ik zet deze talen regelmatig in voor diagnostiek, behandeling en voor de omgang met cliënten en ouders van cliënten.

Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik werkzaam op locatie Kindcentrum Bamboe. Op dinsdag ben ik werkzaam op locatie Westerpolikliniek en op donderdag ben ik werkzaam op locatie Laan van Meerdervoort.

U kunt mij bereiken via het e-mailadres: sefkan@logopediebomenbuurt.nl

 

Mijn naam is Brigitte Schmitz. In 2014 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Utrecht. Direct aansluitend ben ik aan het werk gegaan in diverse logopediepraktijken in Den Haag en Leiden. Hier heb ik met name ervaring opgedaan in de behandeling van kinderen met taal-/spraakstoornissen en de behandeling van afwijkend mondgedrag (denk aan afwijkend slikken en open mondgedrag).

In 2017 heb ik besloten te stoppen als logopedist, om vervolgens begin 2021 toch weer terug te keren omdat ik het contact met kinderen erg miste. Geen dag is hetzelfde en zeker ook niet te voorspellen. Naast dat ik wederom op de hoofdlocatie werkzaam ben, werk ik ook twee dagen op SBO De Haagse Beek. Hier behandel ik de leerlingen van de school, maar uiteraard zijn cliënten van buiten de school ook zeer welkom.

Op maandag werk ik op locatie Laan van Meerdervoort en op dinsdag en donderdag op locatie De Haagse Beek.

U kunt mij bereiken via brigitte@logopediebomenbuurt.nl.

 

 

Mijn naam is Myra Rensen-Vogelesang en ik werk sinds 2012 als logopedist in de vrije vestiging. Kort daarop ben ik ook gestart op het IVIO (SBO).

Persoonlijk vind ik dit een heerlijke combinatie. In de ochtend werk ik met kinderen op het SBO en aan het eind van de schooldag zie ik kinderen in de praktijk op de Laan van Poot 355A (Locatie Nachtegaal).

Ik werk vooral met kinderen met taalachterstanden, articulatiestoornissen, afwijkend mondgedrag en spraakafzien.

U kunt mij bereiken op het volgende emailadres: myra@logopediebomenbuurt.nl

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Yasmijn Trompert. In de zomer van 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Vlak daarna ben ik aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Bomenbuurt. Tijdens mijn stages bij de vroegbehandeling heb ik vooral ervaring opgedaan in de diagnostiek en het behandelen van jonge kinderen met spraak- en taalproblematiek. De interesse en passie voor het werken met jonge kinderen is begonnen met groeien tijdens het afstuderen als onderwijsassistent, deze opleiding heb ik voorafgaand aan de studie logopedie gevolgd. Ik ben naast mijn werk als logopedist dan ook nog steeds werkzaam als pedagogisch medewerker, een leuke combinatie.

Wat ik tijdens mijn werk aan alle kinderen zou willen meegeven is een veilige omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze geholpen kunnen worden met communiceren. En dat mag ik doen bij de Inspecteur de Vriesschool. Daar zie ik kinderen van school, maar cliënten van buitenaf zijn ook zeer welkom.

Ik ben werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag op de locatie Heliotrooplaan (Inspecteur de Vriesschool). U kunt mij bereiken via yasmijn@logopediebomenbuurt.nl.