Links

Kinderen leren praten op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Voor ouders kan het lastig zijn om te beoordelen of de spraaktaalontwikkeling van hun kind wel op niveau is.

Om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind kunt u de SNEL – vragenlijst gebruiken. ‘SNEL’ staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. . U kunt de ingevulde vragenlijst afdrukken en laten zien aan de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau of aan de logopedist. De ingevulde vragenlijst kan worden bewaard in het ‘groeiboekje’.

https://www.kindentaal.nl/snel-test