Werkwijze

Wij werken met een vaste afspraak. Dit wil zeggen, wij plannen u in op een dag en tijd en we proberen dit tijdstip en deze dag van de week zo veel mogelijk vast te houden gedurende het behandeltraject.

Kunt u ons aangeven op welke dag(en) en momenten van de dag u dit uitkomt. Let op: hoe meer beschikbaarheid u aangeeft, hoe eerder wij u een plek kunnen bieden. De kleuters behandelen wij zo veel mogelijk onder schooltijd, bij uitzondering krijgen zij een plekje na schooltijd aangeboden.

Vergoeding logopedie

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Let op, indien u een de volgende polis heeft: CZ zorg bewust, CZ zorg op maat, Just, HollandZorg, Salland is het mogelijk dat u niet alle kosten vergoed krijgt door de verzekering. Kijkt u op de Tarieven pagina wat de kosten voor logopedie zijn.

reCAPTCHA is required.